S Harfi ile Başlayan Afet Terimleri Sözlüğü

S Harfi ile Başlayan Afet Terimleri Sözlüğü S dalgası (İng. S wave) sabit telsiz (İng. fixed wireless) sağanak (İng. shower) Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi (SAKOM) (İng. Disaster Coordination Center for Health Services) Sağlık Hava Koordinasyon Merkezi (SAHOM) (İng. Aircraft Coordination Center for Health Services) sağlıklı çevre (İng. healthy environment) sahra mutfak kiti (İng. kitchen set) sakınım bandı (İng. fault avoidance zone, fault setback distance) salgın (İng. epidemic) sanayi kazası (İng. industrial accident)
sarı ikaz (İng. yellow alarm signal) seferberlik (İng. mobilisation) sel (İng. waterflood) sel kontrolü (İng. flood control) sel riski (İng. flood risk) sel sigortası (İng. flood insurance) senaryo deprem (İng. scenario earthquake) sentinel sürveyans (İng. sentinel surveillaince) sera etkisi (İng. greenhouse effect) sera gazları (İng. greenhouse gases)
serbest bölge (İng. free zone) serpinti (İng. fallout) sevk merkezi (İng. dispatch/reception centre) seyç (İng. seiche) sıcak bölge (İng. hot zone) sıcak dalgası (İng. heat wave) sığınak (İng. shelter) sığınma (İng. asylum) sığınma hakkı (İng. right of asylum) sığınmacı (İng. asylum seekers)
sıvılaşma (İng. liquefaction) siber güvenlik (İng. cyber securty) siber ortam (İng. cyber platfortm) siber tehlike (İng. cyber threat) sigorta (İng. insurance) sigorta poliçesi (İng. insurance policy) siklon (İng. cyclone) simpleks haberleşme (İng. simplex communication) siren sistemi (İng. siren system) sis (İng. fog)
sismik boşluk (İng. seismic gap) sismik dalga (İng. seismic wave) sismik enerji (İng. seismic energy) sismik istasyon (İng. seismic station) sismik moment (İng. seismic moment) sismik yalıtım (İng. seismic isolation) sismisite (İng. seismicity) sismogram (İng. seismogram) sismoloji (İng. seismology) sismotektonik (İng. seismotectonic)
sit alanı (İng. site area/protected area) sivil asker iş birliği (İng. civil military cooperation) sivil korunma (İng. civil protection) sivil savunma (İng. civil defense) sivil toplum (İng. civil community) sivil toplum kuruluşu (STK) (İng. non governmental organization-NGO) siyah alarm ( İng. black alarm signal) siyah buz (İng. black ice) soba zehirlenmesi (İng. carbon monoxide heater poisoning) soğuk bölge (İng. cold zone)
soğuk dalga (İng. cold wave) sosyal hassasiyet (İng. social sensitivity) sosyal proje (İng. social project) sosyal ve kültürel altyapı (İng. social and cultural infrastructure) sosyal zarar görebilirlik (İng. social vulnerability) sömel (İng. footing) standart operasyon prosedürü (İng. standard operation procedure) stokastik (İng. stochastic) stratejik plan (İng. strategic plan) stratejik planlama (İng. strategic planning)
su tahliyesi (İng. discharging of water) sulak alan (İng. wetland) süneklik (İng. ductility) sürdürülebilir afet yönetimi (İng. sustainable disaster management) sürdürülebilir çevre (İng. sustainable enviroment) sürdürülebilir kalkınma (İng. sustainable development) sürveyans (İng. surveillance)