Y Harfi ile Başlayan Afet Terimleri Sözlüğü

Y Harfi ile Başlayan Afet Terimleri Sözlüğü yangın (İng. fire) yangın dolabı (İng. fire cabinet) yangın merdiveni (İng. fire stairway) yangın musluğu (İng. fire hydrant) yangın tatbikatı (İng. fire drill) yangın tehlikesi (İng. fire hazard) yapı (İng. building) yapı denetim kuruluşu (İng. building construction, inspection corporate) yapı denetim laboratuvarı (İng. building construction / inspection laboratory) yapı denetimi (İng. building construction supervision / inspection)
yapı envanteri (İng. building inventory) yapı hasar tespiti (İng. building damage assessment) yapı hasarı (İng. structure damage) yapı kullanma izin belgesi (İng. certificate of permission for building occupation) yapı müteahhidi (İng. building contractor) yapı ruhsatı (İng. building construction permit) yapı sahibi (İng. building owner) yapı stoku (İng. building stock) yapısal hasar (İng. structural damage) yapısal olmayan hasar (İng. non-structural damage)
yapısal olmayan önlem (İng. non-structural measure) yapısal olmayan risk (İng. non-structural risk) yapısal olmayan taşkın önlemleri (İng. non-structural flood mitigation) yapısal olmayan tehlike (İng. non-structural hazard) yapısal önlem (İng. structural counter/measure) yapısal risk (İng. structural risk) yapısal taşkın önlemleri (İng. structural flood mitigation) yapısal tehlike (İng. structural hazard) yasaklanmış afet bölgesi (İng. prohibited or excluded disaster area) yavaş gelişen afet (İng. slow onset disaster)
yeni yerleşim yeri (İng. new settlement area) yeniden entegrasyon (İng. reintegration) yeniden entegrasyon (İng. reintegration) yeniden inşa (İng. reconstruction) yeniden yapılanma (İng. restructuring) yenileme alanı (İng. redevelopment of the area) yenilenebilir enerji kaynakları (İng. renewable energy resources) yer hareketi (İng. ground motion) yer seçimi (İng. site selection) yer seçimi raporu (İng. site selection report)
yerel afet gönüllüleri (İng. local disaster volunteers) yerel gündem-21 (İng. local agenda-21) yerel yönetim (İng. local administration) yerinde sığınak (İng. shelter in place) yerinden edilme (İng. forced displacement) yerleşik (meskun) alan (İng. residential area) yerleşim yeri tehlike analizi (İng. hazard assessment for residential area) yerleşime uygunluk değerlendirmesi (İng. suitability analysis for settlement area) yerleşme alanı (İng. settlement area) yığma yapı (İng. masonary building)
yıkım (İng. demolition) yıkım planı (İng. demolition plan) yıkım ruhsatı (İng. permision of demolition) yıkım tekniği (İng. demolition technique) yıkıntı atığı (İng. demolition waste) yıkıntı atığı yönetimi planı (İng. recyling plan) yıldırım çarpması (İng. thunderstrike) yumuşak kat (İng. soft storey) yüz yıllık sel yatağı (İng. 100-year flood plane) yüzey dalgası (İng. surface wave)
yüzey faylanması (İng. surface faulting, ground rupture) yüzey faylanması tehlikesi kuşağı (İng. surface faulting / ground – rupture hazard zone)