A Harfi ile Başlayan Afet Terimleri Sözlüğü

A Harfi ile Başlayan Afet Terimleri Sözlüğü A düzeyi koruyucu kıyafet (İng. level A protective suit) acil barınma (İng. emergency sheltering) acil çağrı (İng. emergency eCall) acil çağrı merkezi (İng. emergency call centre) acil çıkış (İng. emergency exit) acil durum (İng. emergency) acil durum hizmeti (İng. emergency service) acil durum planlaması (İng. emergency planning) acil durum psikolojisi (İng. emergency psychology) acil durum yöneticisi (İng. emergency manager)
acil durum yönetimi (İng. emergency management) acil müdahale gücü (İng. emergency response force) acil sağlık hizmeti (İng. emergency medical care) Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) (İng. Coordination Commission for Emergency Medical Services) acil servis (İng. emergency service) acil tıbbi yardım (İng. emergency medical care) acil tıbbi yardım ekibi (İng. emergency medical team) acil tıp teknisyeni (ATT) (İng. emergency medical technician) acil yardım (İng. emergency relief) acil yardım çağrı hizmeti (İng. emergency relief call service)
acil yardım çağrısı (İng. 1. emergency relief calls 2. appeal) acil yardım ödeneği (İng. emergency fund) acil yardım planlaması (İng. emergency relief planning) acil yardım süresi (İng. emergency relief period) açık borçlandırma (İng. open debit) adaptasyon (İng. adaptation) AFAD Türkiye Deprem Veri Merkezi (AFAD TDVM) (İng. AFAD Earthquake Data Center of Turkey) afet (İng. disaster) afet anketi (İng. disaster questionnaire, disaster survey) afet bağışı (İng. disaster donation)
afet bilgi sistemi (İng. disaster information system) afet bonosu (İng. catastroph bond) afet bölge komutanı (İng. disaster area commander) afet bölgesi (İng. disaster region) afet çadırı (İng. disaster relief tent) afet döngüsü (İng. disaster cycle) afet envanteri (İng. disaster inventory) afet epidemiyolojisi (İng. disaster epidemiology) afet etüt raporu (İng. disaster survey report) afet gönüllüsü (İng. disaster volunteer)
afet irtibat bürosu (İng. disaster liaison office) afet istatistiği (İng. disaster statistics) afet kanunu (İng. disaster law) afet lojistiği (İng. disaster logistics) afet lojistik deposu (İng. disaster logistics warehouse) afet lojistik planı (İng. disaster logistics plan) afet lojistik yönetimi (İng. disaster logistics management) afet mevzuatı (İng. disaster regulation) afet müdahale ekibi (İng. disaster response team) afet müzesi (İng. disaster museum)
afet planlaması (İng. disaster planning) afet politikası (İng. disaster policy) afet risk azaltma planı (İng. disaster risk reduction plan) afet risk azaltma planı (İng. disaster risk reduction plan) afet risk yönetimi (İng. disaster risk management) afet risk yönetimi (İng. disaster risk management) afet riski (İng. disaster risk) Afet Risklerinin Azaltılması Ulusal Platformu (İng. national platform for disaster risk reduction) afet senaryosu (İng. disaster scenario) afet seviye etki derecesi (İng. disaster impact level)
afet tehlike haritası (İng. disaster hazard map) afet tehlikesi (İng. disaster hazard) afet tıbbı (İng. disaster medicine) Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü (İng. Disaster and Emergency Provincial Search and Rescue Team) afet ve acil durum askerî harekâtı (İng. disaster and emergency military operation) afet ve acil durum çantası (İng. disaster bag - emergency bag) afet ve acil durum faaliyetleri ödeneği (İng. disaster and emergency operation allowance) afet ve acil durum haberleşmesi (İng. disaster and emergency communication) afet ve acil durum hizmeti (İng. disaster and emergency service) Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu (İng. Disaster and Emergency Coordination Commission)
afet ve acil durum müdahale planı (İng. disaster and emergency response plan) afet ve acil durum yönetim merkezi (AADYM) (İng. disaster and emergency management centre) afet ve acil durum yönetimi (İng. disaster and emergency management) Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu (İng. Disaster and Emergency Management High Commission) afet yöneticisi (İng. disaster manager) afet yönetimi (İng. disaster management) afete dirençlilik (İng. disaster resilience) afete duyarlı planlama (İng. disaster sensitive planning) afete hazırlık (İng. disaster preparedness) afete maruz bölge (İng. disaster-prone area)
afete maruz bölge kararı (İng. judgment of disaster-prone area) afete müdahale (İng. disaster response) afete müdahale kapasitesi (İng. disaster response capacity) afetin büyüklüğü (İng. size of disaster) afetlere dirençli toplum (İng. disaster resilient community) afetlerin doğrudan etkisi (İng. direct effect of disasters) afetlerin dolaylı etkisi (İng. in-direct effect of disasters) afetlerin etkileri (İng. disaster impacts) afetlerin ikincil etkisi (İng. secondary effect of disasters) afetzede (İng. disaster victim)
afetzede psikolojisi (İng. disaster-victim psychology) agrega (İng. aggregate) ağır iklim tipi çadır (İng. severe climate tent) ahşap karkas (İng. timber frame) ahşap yapı (İng. wooden house) aile birleştirme (İng. restoring of family links-RFL) aile gıda paketi (İng. family food ration) aile mutfak seti (İng. family kitchen set) akreditasyon (İng. accreditation) aktif fay (İng. active fault)
aletsel dönem depremleri (İng. instrumental period earthquakes) altın saatler (İng. golden hours) altyapı tesisi (İng. infrastructure) alüvyon İng. (İng. alluvium) ambulans ve acil bakım teknikeri (AABT) (İng. paramedic) ana şok (İng. main shock) anakaya (İng. bedrock) ani gelişen afet (İng. rapid onset disaster) antraks (İng. anthrax) arama (İng. search)
arama kurtarma birliği/ekibi (İng. search and rescue unit/team) arama ve kurtarma (İng. search and rescue) arazi kullanım planlaması (İng. land-use planning) arındırma (İng. decontamination) arıtma (İng. purification, water treatment) artan konut (İng. residual residence) artçı deprem (İng. aftershock) asismik (İng. aseismic) asit yağmuru (İng. acid rain) aşırı buzlanma (İng. severe icing)
aşırı kar yağışı (İng. excessive snowfall) aşırı soğuk (İng. extreme cold) atık (İng. waste) atık barajı (İng. waste dam/barrage) atık su (İng. waste water) atık su yönetimi (İng. waste water management) ayrıntılı jeoteknik etüt gerektiren alanlar (AJE) (İng. areas require detailed geotechnical survey) azalım ilişkisi (İng. attenuation relationship)