ASP İki Tarih Arası Hesaplama

ASP de iki tarih arasını hesaplamak için Datediff komutu kullanabilirsiniz. Örneğin iki tarih arasını gün olarak hesaplamak için

<% bugun="15.07.2016"

kayittarihi="30.09.2015" fark=DateDiff("d",kayittarihi,bugun) %>

<% Response.Write ""&fark&"" %>

İki tarih arasını, veritabanından çektiğiniz bir veri ile kıyaslamak için aşağıdaki örneği inceleyin.

<% bugun=FormatDateTime(Date, 0)

vtkayittarihi=rs("tarih")

fark=DateDiff("d",vtkayittarihi,bugun) %>

<& Response.Write ""&fark&"" %>

Eğer veritabanından iki tarih arasındaki kayıtları sorgulamak için ise BETWEEN sql sorgusunu kullanabilirsiniz. Bu konu diğer yazımızda anlatılacaktır.

Benzer Linkler