ayrıntılı jeoteknik etüt gerektiren alanlar (AJE) (İng. areas require detailed geotechnical survey)