Karakese'nin Tarihi

Pek çok kavme yurt olmuş olan Karakese'de; Tarihi kaynaklarda, M.Ö. 3000 yıl önce Akad, Sümer ve Lidyalılar daha sonra Mısırlılar, İran (Pers)  Makedonyalılar (İskender İmparatorluğu), M.S. 1.,2.,3. yüzyılda Bizanslıların yaşağıdığı görülmektedir.

Makedonya Kralı Büyük İskender, M.Ö. 333 yılında Çukurova'yı ele geçirdi,  Büyük İskender; Dörtyol üzerinden geçerek Suriye'yi ele geçirmek istiyordu, bu na karşı çıkan Pers Kralı III.Dairus  (III. Darius ya da Kodomannus (d. MÖ 380 - ö. MÖ 330; Farsça: داریوش Dâriyûş ), İran'da Ahameniş İmparatorluğu'nun son hükümdarıdır. MÖ 336- MÖ 330 yılları arasında tahtta kalmıştır. Büyük İskender'in Pers topraklarına girip ele geçirmesinin ardından devrilmiştir.)  Döryol ovasına geldi ve Erzin ISSOS'da iki kral savaşa tutuştu.

Pers Kralı III.Dairus yenilerek geri çekildi, Büyük İskender İssos, Suriye, Mısır, Filistin'i ele geçirdi, böylelikle bu bölge belli bir süre Makedonya'lıalrın egemenliğinde kaldı.

Eski kervan yolu olan Karakese ve Rabat, Türkler tarafından 1450'li yılarda kuruldu.

Fatih Sultan Mehmet Han'ın, Akkoyunlu Sultanı Uzun Hasan ile 11 Ağustos 1473'de Erzincan'ın Otlukbeli mevkinde yaptığı büyük meydan muhaberesinde Akkoyunlular yenilince dağıldılar. Dağılan Türklerden bir kısmı Çukrova bölgesine gerelerek Karakese'ye yerleşen ilk Türkler oldu.

1573 yılındaki tahrir defterine göre Karakse, 28 vergi nufüsuna sahip 140 kişiden oluşan bir köydür.

Bir rivayete göre; Karakese adının ise, Erzincandan gelen Akkoyunlu Türklerin, Erzincan'daki Karaköse köylerinin adından geldiği tbeliritlmektedir.

Bir diğer rivayete göre; Akkoyunluların ilk geldiklerinde paralarını ağzı büzülmüş kara torbalar içinde sakladıkları içinde köylüye Karakeseli lakabı takıldığı rivayet edilmektedir.

Tarih açısında Karakesenin önemi kurtuluş savaşsında oraya çıkmıştır, 1914 yılında başlayan 1'inci Dünya Savaşında yenilmiş sayılan Osmanlı Devleti toprakları düşmanlar tarafından işgal edilmeye başlandı.

Dörtyol 11 Aralık 1918'de Fransız'lar ve Ermeniler trafından işgal edildi.

İşgalle birlikte Türklere işgenceler ve zulümler başladı, Özerlidem Ömer Hoca oğlu Mehmet Çavuş (Kara), Türklerin mallarını zorla götürmek isteyen ve Türklere küfür ederek tahrik eden iki ermeni ile kavga yapar be akabinde Karakese'ye kaçar. 

Ermenilerin şikayti üzerine Fransızlar Mehmet'i yakalamak için Karakese'ye baskın yapar, Karakese'de Fransızlarla karşı karşıya gelen Mehmet (KARA) İlk kuruşunu sıkarak arkadaşlarına ateş edin emrini verir ve 15 Fransız askerini öldürürler. Böyle Milli Mücadelenin İlk Kurşunu Karakse'de atılmış olur.

19 Aralık 1918'de de sıkılan bu İLK KURŞUN, Türk Kurtuluş savaşını başlatan ilk kıvılcım ve ayaklanmaydı. Görülüyor ki Karakese'nin tarihi açıdan çok önemli yeri vardır, Dörtyol'da bulunan İlk Kurşun Anıtı karakesenin en büyük simgesidir.

Şive olarak Karakise olarak söylenen köyün adı 1963 yılında Karakese olarak değiştirilmiştir.

Belediye olan Karakese'nin ilk Belediye Başkanlığı seçimi 7 Haziran 1992'de yapılmıştır.

Karakese'yi Kuran Köylüler:

Cennetliler : Kayyım - Ok - Bülbül - Durbak

Hüsamlı : Şeker - Çapar - Ölmezler

Aliceler : Arıcan - Çoban

Culha Aliler (Akçakoyunalr) : Seyhan

Kel Hösünler : Doğan - Duran - Yelkesen - Özel

Memililer : Çalışkan - Çelik - Yılmaz

Gömbeller : Tombul

Danahallılar : Parlak - Apak - Topçu

Karakese 35 Hane Olunca Gelip Yerleşen Aileler :

Molla Ahmet (Bağdattan Gelme) Çolaklar : Yıldırım, Kılıç, Çolak, Erden, Çolakoğlu, Büyük, Özdemir, Küçük, Keskin, Kahyaoğlu, Öçgüder, Şimşek Ünal, Ergen, Güler, Altınışık, Çakmak, Tekgöz, Yaşar, Yazgan, Duymaz, Arslan

Cin Mehmetli (Elazğıdan Harputtan Gelme) : Toprak, Soydan, Soylu, Ak, Yavuz, Kızılay, Altınsoy, Özen, Erşan, An, Torun, Akkoyunlu, Tavutlar (Yılmaz, Eryılmaz)

Kündüller : Taşkın, Çubuk

Kaba Musalar : Albayrak, Kaba, Eyüboğlu

Omar Allik (Hassa'dan Gelme) : Şanal

Yıldızlar : Yıldız, Mısırlı

Ateşler (Kayseri Pınarbaşından Gelme)

Murtazalar (Emiroğlulları) - Emirdağı'ndan gelme

Kürtoğlulları : Çevik

Ulaşlılar (İskenderun Abacılı'dan gelme) : Boso, İşli, Aydın

Dadı Yusuflar : Can

Zobular : Zobu

Göğlemezler : Çoşkun

Nuri Hocalar : Yıldızhan