Kısaltmalar Sözlüğü, Kısaltmaların Anlamları, Okunuşları, Kısaltmalar Dizelgesi, Kısaltmalar ve Anlamları, Kısaltmalar Listesi


2. : bk. DAT (The East African Community) A : Alay AA : Anadolu Ajansı AADFI : bk. AKBB AAET : Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu AAFSE : bk. GAMHK (Allied Air Forces Southern Europe) AB : 1. Adalet Bakanlığı 2. Amerikan Borsası 3. Avrupa Birliği ABB : Avrupa Birliği Bankası ABD : Ana bilim dalı ABGS : Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ABKF : Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu ABÖ : Afrika Birliği Örgütü ABS : Motorlu taşıtlarda fren sistemi (Antilock Braking System) ACU : bk. ATB (Asian Clearing Union) ACÜ : Acıbadem Üniversitesi AÇSAP : Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü ADB : bk. AKB (African Development Bank) ADFD : bk. ADKF (Abu Dhabi Fund For Development) ADKF : Abu Dabi Kalkınma Fonu ADSL : Asimetrik sayısal abone hattı (Asymmetric Digital Subscriber Line) ADÜ : Adnan Menderes Üniversitesi ADYÜ : Adıyaman Üniversitesi AEGM : Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü AEİBÖ : Avrupa Ekonomik İş Birliği Örgütü AEK : bk. BM AET : Avrupa Ekonomik Topluluğu AEÜ : Ahi Evran Üniversitesi AFAD : Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFFB : Avrupa Futbol Federasyonları Birliği AFİF : Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu
AFP : bk. FBA (Agence France Press) age. : Adı geçen eser AGİK : Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Konferansı AGİT : Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı AGM : Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü agm. : Adı geçen makale agy. : Adı geçen yayın AI : bk. UAT (Amnesty International) AID : bk. UKA (Agency for International Development) AIDS : Edinilmiş bağışıklık yetersizliği belirtisi (Acquired immune def iciency syndrome) AİBÖ : Avrupa İş Birliği Örgütü AİBÜ : Abant İzzet Baysal Üniversitesi AİÇÜ : Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi AİHAD : Avrupa İnsan Hakları Adalet Divanı AİHM : Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi AİHS : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi AİK : Afrika İktisat Komisyonu AİKB : Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası AİPB : Avrupa İktisadi ve Parasal Birliği AK : Avrupa Konseyi AKB : Afrika Kalkınma Bankası AKBB : Afrika Kalkınma Bankaları Birliği AKBİL : Akıllı bilet AKÇT : Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu AKD : Akdeniz Üniversitesi AKDTYK : Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu AKM : Atatürk Kültür Merkezi AKPM : Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi AKUT : Arama Kurtarma Teşkilatı AKÜ : Afyon Kocatepe Üniversitesi
ALADI : bk. LABB Alb. : Albay ALES : Akademik Personel ve Lisanüstü Eğitimi Giriş Sınavı Alm. : Almanca AMB : 1. Amerika Merkez Bankası 2. Avrupa Merkez Bankası AMEX : bk. AB (American Stock Exchange) AMF : bk. APF (Arab Monetary Fund) AMK : Amerikan Merkez Komutanlığı ANAM : Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi anat. : Anatomi ANAÜ : Anadolu Üniversitesi ANT : Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı ant. : Antropoloji AO : Anonim ortaklık AOÇ : Atatürk Orman Çiftliği AÖB : Avrupa Ödemeler Birliği AÖF : Açıköğretim Fakültesi AP : ABD Haber Ajansı (Associated Press) APA : Avrupa Para Anlaşması APB : Avrupa Para Birliği APE : Avrupa Para Enstitüsü APEC : bk. APİİB (Asia Pacif ic Economic Cooperation) APF : Arap Para Fonu APİİB : Asya Pasif ik İktisadi İş Birliği APÖ : Avrupa Parlamenterler Örgütü APS : Acele Posta Servisi Apt. : Apartman, apartmanı Ar. : Arapça AREL : İstanbul Arel Üniversitesi AR-GE : Araştırma geliştirme
ark. : Arkeoloji Arş. : Gör. Araştırma Görevlisi As. : Asker, askerî, askerlik As. : İz. Askerî İnzibat ASAL : Asker Alma Dairesi Başkanlığı Asb. : Astsubay ASEAN : bk. GAUT ASELSAN : Askerî Elektronik Sanayii ASF : Avrupa Sosyal Fonu ASİGM : Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü ASK : Avrupa Standartlar Komitesi ASKİ : Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi ASO : Ankara Sanayi Odası AST : Ankara Sanat Tiyatrosu ASTB : 1. Amerika Serbest Ticaret Bölgesi 2. Avrupa Serbest Ticaret Birliği astr. : Astronomi astrol. : Astroloji ASÜ : Aksaray Üniversitesi AŞ : Anonim şirket AŞTİ : Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesi AT : Avrupa Topluluğu ATAD : Avrupa Toplulukları Adalet Divanı ATAM : Atatürk Araştırma Merkezi ATATÜRK : ÜNİ Atatürk Üniversitesi ATB : Asya Takas Birliği Atğm. : Asteğmen ATK : Adli Tıp Kurumu atm. : Atmosfer ATO : Ankara Ticaret Odası ATÜ : Atılım Üniversitesi
ATYGF : Avrupa Tarımsal Yönlendirme ve Garanti Fonu AUA : Avrupa Uzay Ajansı AÜ : 1. Ankara Üniversitesi 2. Ardahan Üniversitesi Av. : Avukat AVM : Alışveriş merkezi AYB : 1. Avrupa Yayın Birliği 2. Avrupa Yatırım Bankası AYİM : Askerî Yüksek İdare Mahkemesi AYM : Anayasa Mahkemesi B : 1. atı 2. ay BADET : Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu BAE : Birleşik Arap Emirlikleri bağ. : Bağlaç BAĞ-KUR : Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu BAKB : Batı Afrika Kalkınma Bankası BASAGM : Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü BAT : bk. TBB (The Banks Association of Turkey) BATO : Batı Afrika Takas Odası BAU : Bahçeşehir Üniversitesi BAÜN : Balıkesir Üniversitesi BAY : ÜNİ Bayburt Üniversitesi BBC : İngiliz Radyo Televizyon Kurumu (British Broadcasting Corporation) BCG : Verem aşısı (Bacillus Calmette Guèrin) Bçvş. : Başçavuş BD : Bilim dalı BDDK : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu BDT : Bağımsız Devletler Topluluğu BE : Büyükelçi BERD : bk. AİKB (European Bank for Reconstruction and Development) BEÜ : Bitlis Eren Üniversitesi Bezopastnosti) :
BIS : bk. UÖB (Bank for International Settlements) BİB : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı BİK : Basın İlan Kurumu Birliği : bit. : b. Bitki bilimi biy. : Biyoloji bk. : Bakınız bl. : Bilişim Bl. : Bölük BM : Birleşmiş Milletler BMAEK : Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu BMÇYT : Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Teşkilatı BMEBKT : Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı BMSKÖ : Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü BMT : Birleşmiş Milletler Teşkilatı BMTKK : Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı BMYRİ : Birleşmiş Milletler Yardım ve Rehabilitasyon İdaresi Bn. : Bayan Bnb. : Binbaşı BOAD : bk. BAKB BOREN : Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü bot. : bk. bit. b. BOTAŞ : Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Böl. : Bölüm BRT : Bartın Üniversitesi bs. : Baskı, basım BSEC : bk. KEİ (Black Sea Economic Cooperation Pact) BSTDB : bk. KTKB Bşk. : Başkan, başkanlık, başkanı, başkanlığı BTF : Başbakanlık Tanıtma Fonu Kurulu
BTK : Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BTÜ : Bursa Teknik Üniversitesi BUE : bk. ABB (Bank of Union European) Bul. : Bulvar, bulvarı Bulg. : Bulgarca BÜ : 1. Başkent Üniversitesi 2. Bingöl Üniversitesi 3. Boğaziçi Üniversitesi 4. Bozok Üniversitesi BÜMKO : Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü BVÜ : Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi BYEGM : Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü C : ilt CACM : bk. OAOP (Central American Common Market) Cad. : Cadde, caddesi CAEC : bk. AKPM (Consultative Assembly of European Council) CAO : bk. SHÖ (Civil Aviation Organization) CARICOM : bk. KTOP CBÜ : Celâl Bayar Üniversitesi CC : Konsolosluk birimi (Corps Consulaire) CD : 1. Kordiplomatik (Corps Diplomatique) 2. bk. YD (Compact Disc) CDB : bk. KKB (Caribbean Development Bank) CDH : bk. AİHAD (Cour Europeenne des Droits de l’Homme)