Milli Mücadelede İlk Kurşun ve Karakese

1'nci Dünya Şavaşın sona ermesi ve Mondoros Mütakeresinin imzalanmasını müteakip, yöreden göç ettirilen Ermenilerin, Fransızların destedinde geri gelecekleri ve yöreyi işlal edecekleri söylentileri yayılmıştı.

9 Kasın 1918'de İskenderun 15 kişilik İngiliz müfrezesi tarafıdan işgal edilmiş, 11 Kasım 1918'de halkın erzak deposu önünde birikmesini bahane eden Franszılar, Türk Memur, Polis ve Jandarmasının İskenderun'dan hemen ayrılmasını istemiştir.

11 Aralık 1918'de Dörtyol'u işgal eden Ermeni ve Fransızlardan oluşan, Franszı taburu Türklere ait 12 evi basarak  para ve eşyalarını gasb etmiş, bir kadını boğazından yaralamış ve Osmanlı Askerini kasabadan çıkarmışlardır.

Daha önce Suriye ve Lübnan'a göç ettirilen Ermeniler, Fransızlar trafından tekrardan Dörtyol ve yöresine yerleştirildiler, Kısa sürede Dörtyol'a yerleştirilen Ermenilerin sayısı 12.000'ni buldu.

Fransız kuvvetlerden destek ve cesaret alan Ermeniler Dörtyol ve civar köylere baskınlar düzenlemeye başladı, Ermenilerin zulmünden bıkan Özerli halkından Hazı Hüseyin oğlu Emin Hoca önderliğinde üç kişilik heyet, İngiliz komutanlığına mücarat etti, Heyet özellikle halkın Fransız ve Ermeni zulmünden korunmasını istedi, İngiliz komutanlığı Hitli Müslümanlardan oluşan bir müfrezeti Dörtyol'a gönderdi, bu müfreze asayiş ve suküneti geçici bir süre sağladı.

Fakat bir süre sonra Fransız ve Ermeniler, Özelli halkına saldırarak, gasb, küfür ve yağma yaptılar, bu kötü tutum ve hakaretlere tahammül edemeyerek karşı koyan Özerli Köyü İhtiyar Heyetinden Şeyhmuszade (Şeyh Musazade), Mehmet Ağa ve Abdulkadir Ağazade Yusuf Ağayı elleri bağlı olarak, Fransız İşgal komutanının kapısı önünde süngü ile şehit ettiler.

Ayrıca ermeniler Türklere ait hayvanları zorla el koyarak götürmek istediler, buna katlanamayan Ömer Hoca oğlu Mehmet Çavuş (Mehmet KARA), çatışmaya girdiği ermenilerden ikisini vurarak Karakese Köyüne kaçtı, ermenilerin fransızlara haber vermesi ile çok sayıda askerele Karakese Köyüne taruza geçtiler, taruza geçen ermeni ve fransızlara karşı yollar ataştan barikat kuran köylüler silahla ateş açarak ermeni ve fransızlara karşı koydular.

İlk kuşunu sıkan ve ateş emri veren Ömer Hoca oğlu Mehmet Çavuş ve Karakeseli halkın bu direnişine karşı koyamayan ermeni ve fransızlar Dörtyol'daki karargahlarına çekilmek zorunda kaldılar.

Yakın zamana kadar 15 Mayıs 1919'da İlk Kurşunun yunanlılara karşı İzmirde Hasna Tahsin tarafından atılmasıyla Milli Mücadelenin başladığı biliniyordu, İlk Kuşunn ve Milli Mücadelenin başlangıcının Dörtyol'un yiğit evladı Mehmet Çavuş (Mehmet KARA) tarafından 19 Aralık 1918'de atıldığı ortaya çıkmıştır.

Fransız ve ermenilerin Mehmet Çavuş ve Karakeseli köylülerinin karşı koymalarını acısını  sebesiz Jandarma Komutanı Tepğmen Hasan'ı sebebsiz lara yaralayarak çıakrmışlardır.

Çaylı Köyünden Mehmet oğlu Mustafa'nında Kurtkulağı köyünde şehit edilmeside Dörtyol ve civarındaki Türk halkını direnişe sevk etti, Kara Hasan'da kardeşinin intikamını almak için Kuzulculu köyünde teşkilat kurarak harakete geçti. Mal ve hayvanlarını satrak silah satın alan halkda Kara Hasan'ın ekibine katıldılar, böyle zamanla 300-400'ü bulan Milli bir teşkilat ortaya çıktı. 

1919'yılı başlarında harekete gecen Kara Hasan (Hasan Paşa) ve çetesi Türkiyede ilgale karşı harekete gecen ilk teşkilat olmuştur.

Kara Hasan'a halk "Paşa" ünvanını verir çetesi de "Kara Hasan Paşa Çetesi" olur. Kara Hasan Paşa artık Ermeni ve Fransızların korkulu rüyası olmuştur, Kara Hasan Paşa halkın dilinde milli kahraman olmuştur.

Kara Hasan Paşa ve Çetesi Türklerin can, mal ve namuslarını korumak için; Gavur Dağları, Antakya, Adana, Maraş, Antep, Ceyhan ve Osmaniye'de fransızlara karşı baskınlar yapıyordu.

Kara Hasna Paşa, Türkiyenin en büyük Kuvay-i Milliye Teşkilatını kurarak ermeni ve fransızlarla mücadele etmiş 9 Ocak 1922'de düşmanların bu vatan topraklarından kovulmasını sağlamıştır.

Yakın zamana kadar Milli Mücadele'de  ''İlk Kurşun'un '' İzmir'in işgali sırasında Hasan Tahsin (Asıl adı Osman Nevres)'in Yunanlılara attığı kurşun,Milli Mücadele'nin İlk Kurşunu olarak biliniyordu. Son yıllarda yapılan araştırmalarda,  Milli Mücadele'de düşmana karşı  sıkılan ''İlk Kurşun'un,(İzmir'in 15 Mayıs 1919'daki Yunanlılara sıktığı ilk kurşundan 5 ay önce) Dörtyol'da 19 Aralık 1918'de Mehmet Çavuş (Mehmet KARA) tarafından atıldığı ortaya çıkmıştır. 
Bu çarpışmaların ardından Dörtyol'a dönen Fransız askerleri, Jandarma Komutanı Teğmen Hasan'ı  sebepsiz olarak ağır şekilde yaraladılar. 
Dörtyol civarındaki Çaylı Köyü'nde Mehmet (Osmanoğlu lakaplı) oğlu Mustafa da  Kurtkulağı Köyü'nde şehit edildi. Bu ve buna benzer  haksız  davranışların  devamı, Türk halkını direnişe sevketti. 
Yöre halkı canını ve namusunu kurtarmak için her türlü imkanını kullanarak silah satın almaya başladı.Kara Hasan da Fransızlardan  kardeşinin intikamını almak için Kuzuculu Köyü'nde bir teşkilat kurarak direnişe geçti. Mal  ve hayvanlarını satarak  silahlanan  yöre  insanları da Kara Hasan'a katıldılar. Böylece, zamanla sayısı 300-400'e  varan bir  milli teşkilat ortaya çıktı.1919 yılı başlarında harekete geçen  Kara Hasan Paşa ve çetesi de, Türkiye'de  işgal güçlerine karşı milli direnişi ilk başlatan teşkilat olmuştur.                  

Kara Hasan'a halk ''PAŞA'' unvanını verir. Çetesi de ''Kara Hasan Paşa Çetesi'' olur. Kara Hasan Paşa artık Fransız ve Ermenilerin korkulu rüyası olmuştur.Kara Hasan Paşa, halkın dilinde bir milli kahramandır artık. Çetesi ile Gavur Dağları, Antakya, Adana, Maraş, Antep, Osmaniye, Ceyhan dolaylarında  Fransızlara baskınlar yapıyordu. Türklerin can, mal ve namuslarını korumaya çalışıyordu. Kara Hasan Paşa, Türkiye'nin en büyük Kuvay-i Milliye Teşkilatını kurarak Fransız ve Ermenilerle mücadele ederek 9 Ocak 1922'de düşmanların bu vatan topraklarından kovulmasını sağlamıştır.