Türkiye Bilim Kurulu Üyeleri Kimler, Türkiye Bilim Kurulu Üyeleri Listesi

Hepsi kendi alanında uzman olan 26 isim, Ocak ayından bu yana her gün toplanarak Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesine yön veriyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki Bilim Kurulu üyeleri, bir yandan da televizyon, gazete ve radyolarda yayınlara katılıp halkı virüsle mücadelede bilinçlendirirken, sosyal medyadaki bilgi kirliliğini de önlüyor. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs salgını daha Türkiye’ye ulaşmadan ve DSÖ henüz pandemi ilan etmeden kolları sıvadı. Ocak ayında bir bilim kurulu oluşturulması talimatını verdi. Kurul için alanında uzman ve dünya genelinde tanınan 26 isim belirlendi. Kurul, her gün toplanıp virüsle mücadeleye yön veriyor. Bakan Koca da onlara başkanlık ediyor. Toplantılar sonrası sık sık çıkıp kamuoyunu bilgilendiriyor. 


Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: İstanbul Tıp Fakültesi- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı.


Prof. Dr. Ateş Kara 

Prof. Dr. Ateş Kara (Hacettepe Tıp Fakültesi-Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları): O ekranlarda en sık gördüğümüz simalardan biri. Bilgisi, uzmanlığı ve her soruyu detaylarıyla, sabırla açıklamasıyla Türkiye’nin en güvendiği isimlerden biri oldu. DSÖ’de çeşitli dönemlerde danışmanlık yapan Kara, Ebola’nın Afrika’dan dünyaya yayılışını önlemek için kurulan 25 kişilik çalışma grubunda yer aldı. Türkiye için, ‘Ebola virüs hastalığı bilgilendirme ve vaka yönetim rehberi’ hazırladı.


Prof. Dr. Levent Akın

Prof. Dr. Levent Akın (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi-Epidemiyoloji): Domuz gribi döneminde aktif bir rol aldı, Pandemi Kurulu Üyeliği yaptı. Akın, pek çok insanın aşı karşıtı görüşleri gündeme getirdiği dönemde, aşı yaptırmanın hayat kurtaracağına vurgu yaparak, bu konuda önemli bir savaş verdi.


Doç. Dr. Şebnem Erdinç

Doç. Dr. Şebnem Erdinç: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi’nde görevli. Uzmanlık alanı enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) projesi kapsamında hazırlanan Türkiye için, ‘Ebola virüs hastalığı bilgilendirme ve vaka yönetim rehberi’nde katkısı büyük.


Prof. Dr. Recep Öztürk

Prof. Dr. Recep Öztürk (İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi-Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji): Sağlık Bakanlığı’nın Hastane Enfeksiyonları Bilimsel Danışma Kurulu, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Bilimsel Danışma Kurulu, Pandemi İzleme Bilim Kurulu üyesi.


Prof. Dr. Serhat Ünal

Prof. Dr. Serhat Ünal (Hacettepe Tıp Fakültesi- Enfeksiyon Hastalıkları): Ulusal ve uluslararası 150 bilimsel makale, 180 bildiri ve yurt içinde yayınlanmış kitaplarda 22 kitap bölümü mevcut. Başlıca ilgi alanları, gram pozitif bakterilerde değişik antibiyotiklere direnç mekanizmaları, moleküler biyoloji tekniklerinin enfeksiyon hastalıkları tanısında kullanımı ve HIV enfeksiyonu.


Prof. Dr. Hasan Tezer 

Prof. Dr. Hasan Tezer (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi-Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları): Prof. Dr. Hasan Tezer’in uzmanlık alanında çocuklarda bağışıklama, hastane enfeksiyonları ve zoonotik, yani hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar var.


Cemil Güneş (Bilim Kurulu'nun hukuk danışmanı)

Cemil Güneş (Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşaviri): Bilim Kurulu’nda alınan kararların hukuka aykırı olup olmadığını, herhangi bir ihlal oluşturup oluşturmadığını denetliyor.


Prof. Dr. Alpay Azap

Prof. Dr. Alpay Azap (Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji): Bağışıklama, sağlık bakımıyla ilişkili enfeksiyonlar, bağışıklığı baskılanmış hastalarda (organ nakil alıcıları, kanser hastaları gibi) gelişen enfeksiyonlar, antibiyotik direnci, grip ve yeni ortaya çıkan enfeksiyonlar özel ilgi alanları arasında yer alıyor.


Prof. Dr. Rahmet Güner

Prof. Dr. Rahmet Güner: Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı... Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği.


Prof. Dr. Akın Kaya

Prof. Dr. Akın Kaya: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi... Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. Göğüs Hastalıkları Uzmanı olan Prof. Dr. Kaya, KOAH konusunda ülkenin ileri gelen bilim adamlarından birisi.


Prof. Dr. Mehmet Doğanay

Prof. Dr. Mehmet Doğanay: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi.


Ali Göktepe

Ali Göktepe: Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde, yeni tip koronavirüs salgınına karşı oluşturulan Operasyon Merkezi'nin Başkanı. Aynı zamanda bakanlıkta Sağlık Tehditleri Erken Uyarı ve Cevap Dairesi Başkanı.


Prof. Dr. Canan Ağalar

Prof. Dr. Canan Ağalar: 2003 yılından beri Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalında görev yapıyor.  Bir dönem, Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Derneği (EKMUD)’nde genel sekreterlik görevini yaptı. Halen Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yeterlik Kurulu (EMEK) Başkanı.


Prof. Dr. İlhami Çelik

Prof. Dr. İlhami Çelik: Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi


Prof. Dr. Füsun Öner Eyüboğlu

Prof. Dr. Füsun Öner Eyüboğlu: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları uzmanı. Türk Toraks Derneği Başkanı.


Prof. Dr. Yeşim Taşova

Prof. Dr. Yeşim Taşova: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.


Dr. Ayla Aydın

Dr. Ayla Aydın: Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanı


Prof. Dr. Levent Yamanel

Prof. Dr. Levent Yamanel: Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı.


Prof. Dr. Selçuk Kılıç

Prof. Dr. Selçuk Kılıç: Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı. T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilimdalı öğretim üyesi. Sağlık Bakanlığı Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Daire Başkan vekili.


Prof. Dr. Firdevs Aktaş

Prof. Dr. Firdevs Aktaş: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi.


Prof. Dr. Şule Akçay

Prof. Dr. Şule Akçay: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları uzmanı. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) yöneticisi.


Dr. Zeliha Koçak Tufan

Dr. Zeliha Koçak Tufan: YÖK üyesi. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı.


Doç. Dr. Gülay Korukluoğlu

Doç. Dr. Gülay Korukluoğlu: Ulusal Viroloji Laboratuvarı Sorumlusu.


Üye Görev Yeri Uzmanlık Alanı
Prof. Dr. Ateş KARA Hacettepe Ünv. Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
Prof. Dr. Alpay AZAP Ankara Ünv. Tıp Fakültesi Enfeks. Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji
Prof. Dr. Levent AKIN Hacettepe Epidemiyoloji
Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ KATÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları
Prof. Dr. Recep ÖZTÜRK İstanbul Medipol Ünv. Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji
Prof. Dr. A. Füsun EYÜBOĞLU Başkent Ünv. Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları
Prof. Dr. Serhat ÜNAL Hacettepe Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji
Prof. Dr. Firdevs AKTAŞ Gazi Ünv. Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji
Prof. Dr. Yeşim TAŞOVA Çukurova Ünv. Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji
Doç. Dr. Şebnem ERDİNÇ Sağlık Bilimleri Ünv. Ankara Eğit. Arş. Hast. Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji
Prof. Dr. Hasan TEZER Gazi Ünv. Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
Prof. Dr. Rahmet GÜNER Ankara YBÜ Tıp Fakültesi Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji
Prof. Dr. Aydın YILMAZ SBÜ Atatürk Hastanesi Göğüs Hastalıkları
Prof.Dr. M. Şule AKÇAY Başkent Ünv. Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları
Prof. Dr. Canan AĞALAR SBÜ FSM Hst. Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji
Prof. Dr. İlhami ÇELİK Kayseri Şehir Hst. Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji
Prof. Dr. Akın KAYA Ankara Ünv. Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları
Prof. Dr. Levent YAMANEL SBÜ Gülhane Eğt. Arş. Hst. Yoğun Bakım ve İç Hast.
Prof. Dr. Zeliha TUFAN KOÇAK YÖK Yürütme Kur. Üyesi Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji
Prof. Dr. Mehmet DOĞANAY Erciyes Ünv. Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji
Prof. Dr. Serap ŞİMŞEK YAVUZ İ.Ü. Tıp. Fakültesi Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji
Doç. Dr. Gülay KORUKLUOĞLU Ulusal Viroloji Lab. Sorumlusu -
Dr. Ayla AYDIN S.B. Bulaşıcı Hst. Daire Başkanı -
Prof. Dr. Selçuk KILIÇ Biyolojik Ür. Daire Başkanı -
Cemil GÜNEŞ Hukuk Müşaviri -
Ali GÖKTEPE S.B. Sağlık Tehd. Erken Uyarı ve Cevap Daire Başkanı -

Benzer Linkler