yüzey faylanması tehlikesi kuşağı (İng. surface faulting / ground – rupture hazard zone)