zarar görebilirlik analizi (İng. vulnerability analyse)